FANDOM


Малефицент
Open-uri20150422-20810-w6b5q6 1dd2d51b
Вид: Герой
Пол: Жена
Години: Unknown
Статус: Мъртва
Господар: Петър
Първа поява: "Once Upon A Dragon"
Последна поява: "Face to Face"
От: "Спящата красавица"